Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη διαχείριση των γεωθερμικών πεδίων

0

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Γιώργου Σαλαγκούδη, που αφορά στους όρους και την διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του δημοσίου για την έρευνα και την διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι σχετικοί διαγωνισμοί θα προκηρύσσονται από τις Περιφέρειες στην περίπτωση που αφορούν την εκμετάλλευση βεβαιωμένων πεδίων που προορίζονται για θερμική χρήση. Αντίστοιχα στην περίπτωση μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας μη βεβαιωμένων πεδίων ή εκμετάλλευσης πεδίων υψηλής θερμοκρασίας για ηλεκτροπαραγωγή, τον διαγωνισμό θα προκηρύσσει ο υπουργός Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι τα υπάρχοντα δικαιώματα εκμετάλλευσης πεδίων συνεχίζουν να ισχύουν.

Η απόφαση αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση σε ένα νέο σχετικά επιχειρηματικό κλάδο, τη Γεωθερμία και έτσι να συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας.

Σύντομα θα ακολουθήσει η απόφαση για την κατάταξη των γεωθερμικών πεδίων σε πιθανά και μη βεβαιωμένα, σύμφωνα με γνωμοδότηση που ετοιμάζει το ΙΓΜΕ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Σχόλια