Δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ η δεύτερη ΠΝΠ

0

Ειδικότερα, προβλέπεται η εξομοίωση των υπαλλήλων της Βουλής με τους τακτικούς υπαλλήλους των υπουργείων όσον αφορά στον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ορίζεται δε ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από 1.1.2013. Σχετικά με την καταβολή των συντάξεων, προβλέπεται ότι εάν το συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων, υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ και μέχρι 3.000 ευρώ, να μειώνεται το ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%, ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ να μειώνεται το συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20%.

Επίσης, προβλέπεται εξαίρεση για τους τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εισπράττουν το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας, τα οποία καταργήθηκαν για τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Το ποσό αυτό επιμεριζόμενο πλέον σε 12μηνη βάση θα καταβάλλεται κατά μήνα μαζί με τη σύνταξή τους. Στις ρυθμίσεις που αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 7) προβλέπονται μεταβολές στη λειτουργία των κολλεγίων και στην αναγνώριση των αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

Πλέον, τα κολλέγια ορίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης και δικαιόχρησης με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Αναγνωρίζεται δηλαδή η δυνατότητα συνεργασίας με πανεπιστήμια και άλλων χωρών πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, με την προϋπόθεση αυτά τα ιδρύματα να είναι πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς που θα ορίσει το υπουργείο Παιδείας.

Ακόμα, επισημαίνεται ότι τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας, βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με διαδικασία και υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται αναλυτικά στο κείμενο της ΠΝΠ. Στο άρθρο 8 προβλέπεται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι ειδικευμένοι ή/και διαπιστευμένοι εμπειρογνώμονες και είναι επιφορτισμένοι με το έργο της πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και της επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η σχετική ιδιότητα αποκτάται με το εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, για την εγγραφή στο οποίο απαιτείται αρχικό παράβολο 150 ευρώ και 100 ευρώ ετησίως στη συνέχεια. Στο άρθρο 10 καθορίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι από 1.1.2014 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) θα καταβάλλεται πλέον με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας αντί του 64ου. Τέλος, ρυθμίσεις υπάρχουν και για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ανάπτυξης, Υγείας, Δικαιοσύνης και Τουρισμού.

Σχόλια