Δημοσιεύτηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό

0

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς, παρουσίασε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο περιέχει ρυθμίσεις για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων υποδομών του.

Το νέο Πλαίσιο καθορίζει τις κατηγορίες περιοχών που αναπτύσσεται ή μπορεί να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν, περιέχει ρυθμίσεις για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού και προτείνει τρόπους για τη δημιουργία προσβάσιμων περιοχών και τη διεύρυνση των τουριστικών προορισμών.

Επίσης, με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο αυξάνονται τα όρια αρτιότητας στην εκτός σχεδίου δόμηση (για τις τουριστικές μονάδες) στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές.

Όμως, ήδη έχουν εκφραστεί οι πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά των ξενοδόχων. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεράσιμου Φωκά, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο δημιουργήθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει ζητηθεί και η γνώμη των φορέων που εκπροσωπούν την ελληνική τουριστική προσφορά.

Σχόλια