Δημοτικές εκλογές: η αποζημίωση των Δικαστικών Αντιπροσώπων

0

Με την υπ αριθμ. 62426/10 κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας ορίσθηκαν τόσο τα ποσά και οι ημέρες αποζημίωσης των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής όσο
και τα αντίστοιχα οδοιπορικά για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές Νοεμβρίου 2010. Ειδικότερα για τους Δικηγόρους Αθηνών και Ασκούμενους ισχύουν τα εξής:

1. Το ποσό της αποζημίωσης των τακτικών είναι εκατόν οκτώ ευρώ (108 ευρώ) για κάθε ημέρα και για επτά (7) ημέρες κατ ανώτατο όριο.
Οι αναπληρωτές παίρνουν ίδια αποζημίωση αλλά για μία (1) ημέρα λιγότερη.
2. Αττική – Θεσσαλονίκη
Όσοι ασκήσουν τα καθήκοντά τους στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης το ανώτατο όριο αποζημίωσής τους ορίζεται για τους τακτικούς σε εννέα (9) ημέρες
για δε τους αναπληρωτές για οκτώ (8) ημέρες.
3. Στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (εκτός Ρόδου και Κω) καθώς και των νησιών Ικαρίας, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Γαύδου, Σαμοθράκης,
Θάσου, Ψαρρών, Οινουσών, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου, Βορείων Σποράδων και τα νησιά άγονων γραμμών Ιονίου, οι ημέρες ορίζονται σε εννέα (9) για τους τακτικούς και οκτώ (8) για τους αναπληρωτές.
Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής οι ημέρες αποζημίωσης ορίζονται σε τέσσερις (4) για τους τακτικούς και τρεις (3) για τους αναπληρωτές.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα οδοιπορικά έξοδα ανάλογα με τις ανάγκες και το μέσον μετακίνησης των αντιπροσώπων.
Η αποζημίωση για όσους Δικηγόρους Αθηνών και Ασκουμένους διοριστούν στο Νομό Αττικής θα καταβληθεί μετά τις εκλογές, σε όσους δε διορίσθηκαν στην επαρχία προκαταβάλλεται.
Η καταβολή γίνεται κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας προς τις Δ.Ο.Υ. και με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σχόλια