Διόδια στο κέντρο της Αθήνας

0

Σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου Γάλλου Επιτρόπου, Ζακ Μπαρό, τον Σεπτέμβριο του 2007 αναμένεται να παρουσιαστεί η λεγόμενη Πράσινη Χάρτα που περιέχει ειδικές διατάξεις για τις μεταφορές.

Σημαντική ρύθμιση είναι εκείνη που αφορά την επιβολή διοδίων σε πόλεις και πρωτεύουσες. Ο επίτροπος επεσήμανε ότι στόχος του είναι να συμπεριλάβει και διατάξεις που θα επιτρέπουν τα διόδια, ακόμα και όταν η εθνική νομοθεσία το απαγορεύει και διατάξεις που θα δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή συστημάτων χρέωσης για τα οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο των πόλεων.

Όπως αναφέρουν οι Έλληνες συγκοινωνιολόγοι, η εφαρμογή του μέτρου στην Αθήνα θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με προσεκτική προετοιμασία, καθώς πρόκειται για μια πόλη στην οποία υπάρχουν πολλές πύλες εισόδου στο κέντρο, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή του μέτρου ακόμα πιο δύσκολη και το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν είναι ακόμη επαρκές.

Σχόλια