Διορθώσεις στo Ε9 χωρίς κυρώσεις έως το Φεβρουάριο του 2014

0

Διορθώσεις στα στοιχεία ακινήτων του Ε9 μπορούν να πραγματοποιήσουν οι φορολογούμενοι, έως και τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεών τους, χωρίς ποινές και πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται, ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Ε9 για την ακίνητη περιουσία, λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τυχόν διορθώσεις, μέχρι και το Φεβρουάριο του 2014.

Συγκεκριμένα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1225/24.12.2012, η οποία τροποποιήθηκε από την απόφαση ΠΟΛ. 1188/30.7.2013,[PDF] ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται στο εκκαθαριστικό του ΦΑΠ είναι λανθασμένα, οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη διόρθωσή τους, με υποβολή στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος που αφορά το εκκαθαριστικό του ΦΑΠ.

Οπως αναφέρει μάλιστα η απόφαση για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ, θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων.
 

Σχόλια