Δίωρες διακοπές εργασιών Δικαστικών Υπαλλήλων (Δικαστήρια Αθήνας)

0

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνεχίζονται οι δίωρες επαναλαμβανόμενες διακοπές εργασιών των δικαστικών υπαλλήλων στα Δικαστήρια της Αθήνας.

Συγκεκριμένα οι διακοπές θα γίνουν ως εξής:

Παρασκευή 4/12/2015, 9-11 π.μ.

Δευτέρα 7/12/2015, 9-11 π.μ.

Τρίτη 8/12/2015, 12.30΄ έως τέλος ωραρίου (Γενική Συνέλευση)

Σχόλια