Δίωρη διακοπή των σημερινών συνεδριάσεων των δικαστηρίων

0

Με απόφαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, πραγματοποιείται σήμερα διακοπή των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας, από ώρα 12.30 έως 14.30. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των Δικαστικών Λειτουργών στις έδρες των κατά τόπους Πρωτοδικείων. Για την Αθήνα και τον Πειραιά η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο 13 του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου θα λάβει χώρα ενημέρωση για τα προβλήματα της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ζητείται η λήψη μέτρων για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και την ποιοτική της αναβάθμιση (αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών, αναβάθμιση της Σχολής Δικαστών κ.α.), και η ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων του Δικαστικού Σώματος (ενοποίηση οργανικών θέσεων Πρωτοδικών – Προέδρων Πρωτοδικών, Εφετών – Προέδρων Εφετών, και αντίστοιχων βαθμών Εισαγγελέων, γνήσιο ειδικό μισθολόγιο κ.α.)

Σχόλια