Διορισμός 20 δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης

0

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Αθήvα, 30.01.2018
Αριθμ .πρωτ. : 8133
κωδ. Φορέα = 5

 

 

Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Ιανουαρίου 2018, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 34, 36, 37, 42, 77 Α, 77 Β και 110 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως αυτά ισχύουν, και τη με αριθμό 189/15.12.2017 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, διορίζονται δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης οι κάτωθι, οι οποίοι πέτυχαν στο διαγωνισμό πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης της 19ης Μαρτίου 2015, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 104572/24.12.2014 (Γ΄ 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 104586/31.12.2014 (Γ΄ 1819) όμοια, και έχουν τα νόμιμα προσόντα, και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ως εξής:

1) Καλούδη Βασιλική του Χρήστου και της Αργυρούς, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό «10,195», στο Ειρηνοδικείο Βάμου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9096125118/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7305/22.01.2018),

2) Τριάντου Θεοδώρα του Χρήστου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1986 και έλαβε το βαθμό «10,195», στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6611142412/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7271/22.01.2018),

3) Τζουνάκου Ελένη του Παναγιώτη και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στην Σπάρτη το έτος 1989 και έλαβε το βαθμό «10,191», στο Ειρηνοδικείο Ρόδου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1411221081/23.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7563/23.01.2018),

4) Ταβαντζής Γεώργιος του Ιωάννη και της Αθηνάς, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1979 και έλαβε το βαθμό «10,190», στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8868897481/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7308/22.01.2018),

5) Πασχάλη Ελένη του Αθανασίου και της Ευθυμίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1980 και έλαβε το βαθμό «10,190», στο Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2710211738/23.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7497/23.01.2018),

6) Αρετάκη Μαρία του Εμμανουήλ και της Αγλαΐας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό «10,175», στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1227510269/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7333/22.01.2018),

7) Κορδαλή Αικατερίνη του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, και έλαβε το βαθμό «10,165», στο Ειρηνοδικείο Ταμινέων (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3843394790/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7316/22.01.2018),

8) Παναγοπούλου Γεωργία του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1986 και έλαβε το βαθμό «10,165», στο Ειρηνοδικείο Σπάρτης (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3799745447/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7370/22.01.2018),

9) Λάμπρη Όλγα του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό «10,165», στο Ειρηνοδικείο Γαστούνης (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2591457759/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7283/22.01.2018),

10) Κοντογιάννη Ευαγγελία του Μιχαήλ και της Μαγδαληνής, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό «10,155», στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9044296295/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7280/22.01.2018),

11) Δασύλλας Κωνσταντίνος του Αγγέλου-Χρήστου και της Δωροθέας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1976 και έλαβε το βαθμό «10,145», στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1209052286/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7290/22.01.2018),

12) Πέτρου Μαρίνα του Θεοφύλακτου και της Παρασκευής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1987 και έλαβε το βαθμό «10,145», στο Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2064586225/24.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7903/24.01.2018),

13) Κεβεντσίδου Χρυσούλα του Ιωσήφ και της Σουμέλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 και έλαβε το βαθμό «10,125», στο Ειρηνοδικείο Κω (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4173514998/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7393/22.01.2018),

14) Ντόκα Σοφία του Ιωάννη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983 και έλαβε το βαθμό «10,115», στο Ειρηνοδικείο Μοιρών (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2636115909/23.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7579/23.01.2018),

15) Τσουράκη Βασιλική του Βασιλείου και της Ζωής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987 και έλαβε το βαθμό «10,115», στο Ειρηνοδικείο Χίου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6588579039/24.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7747/24.01.2018),

16) Τσοχαλής Γεώργιος του Θεοδώρου και της Όλγας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε το βαθμό «10,110», στο Ειρηνοδικείο Καλύμνου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5611211847/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7355/22.01.2018),

17) Γώγου Βασιλική του Αθανασίου και της Ζωής, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό «10,110», στο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7611523125/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7382/22.01.2018),

18) Μήνου Κωνσταντίνος του Βασιλείου και της Σταματίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Αττικής το έτος 1981 και έλαβε το βαθμό «10,105», στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8534771031/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7413/22.01.2018),

19) Παλάσκας Σωκράτης του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1986 και έλαβε το βαθμό «10,100», στο Ειρηνοδικείο Άνδρου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4698111147/22.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7366/22.01.2018) και

20) Μπέης Απόστολος του Δημητρίου και της Ευθαλίας, που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1983 και έλαβε το βαθμό «10,100», στο Ειρηνοδικείο Λέρου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5260243826/23.01.2018, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 7654/23.01.2018). (Αριθμ. βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. – Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2083/29.01.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μ. Μανδρέκα

Σχόλια