Διορισμός αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών σε θέσεις Παρέδρων Πρωτοδικείου των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων

0

Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Αυγούστου 2017, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με:
 

Α. Τις διατάξεις: 1) των άρθρων 88 και 90 του Συντάγματος, 2) των άρθρων 34- 38, 42, 49, 53-55, 75 και 78 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, 3) της παραγράφου 11 του άρθρου 11 του ν.2145/1993 (Α΄ 88), 4) των άρθρων 24, 28, 29 και 31 του ν.3689/2008 (Α΄ 164), όπως ισχύουν,

Β. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210/5-11-2016),

Γ. Τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./76/17948/20-6-2017 (Β΄2197/28-6-2017) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους 2017»,

Δ. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας που θα προκύψει από τον διορισμό 35 αποφοίτων της Εθνικής Σχολής δικαστικών λειτουργών θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου έχει ήδη γίνει σχετική πρόβλεψη,

Ε. Τη με αριθμό 109/22-6-2017 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,

ΣΤ. Τους πίνακες κατάταξης αποφοίτων της εικοστής σειράς των τμημάτων υποψηφίων Παρέδρων Πρωτοδικείου των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους στις 31.5.2017, Διορίζονται Πάρεδροι Πρωτοδικείου των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμήματος υποψηφίων Παρέδρων Πρωτοδικείου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους στις 31-5-2017 και έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
 

1. Καπακτσή Στεφανία-Αγγελική του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1985 και έλαβε τελικό βαθμό 14,07225, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

2. Κοκκορός Χρήστος του Γεωργίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 13,85713, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

3. Μπατσιόλα Ιουλία του Ευαγγέλου και της Ευμορφίλης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 13,85250, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

4. Κόλλια Δήμητρα του Θεοδώρου και της Φιλομήλας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 13,75875, στο Πρωτοδικείο Πατρών.

5. Μαυράκης Γεώργιος του Ιωάννη (Yani) και της Κατίνας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1976 και έλαβε τελικό βαθμό 13,73200, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

6. Διακογεωργίου Μαρία του Θεοδώρου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στη Ρόδο το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,72938, στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

7. Μπέτα Ελένη του Στέργιου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στον Βόλο το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,72563, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

8. Τσώλη Αναστασία του Φωτίου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 13,68575, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

9. Ραΐση Αικατερίνη του Μιχαήλ και της Φραγκίσκης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,67500, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.

10. Αυγουστινάκη Σταυρούλα του Αντωνίου και της Πολυξένης, που γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1980 και έλαβε τελικό βαθμό 13,62063, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

11. Αθηναίος Ανδρέας του Αντωνίου και της Άννας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,53263, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

12. Μπιτσιάνη Δήμητρα του Αντωνίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το έτος 1984 και έλαβε τελικό βαθμό 13,53163, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

13. Χριστάρα Μαρία του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,48750, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

14. Τζίφα Αγγελική του Ηλία και της Ελένης, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1982 και έλαβε τελικό βαθμό 13,47425, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

15. Δεσποτοπούλου Κωνσταντίνα του Ευστρατίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985 και έλαβε τελικό βαθμό 13,45738, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

16. Πανδή Δέσποινα του Βασιλείου και της Χαρίκλειας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1984 και έλαβε τελικό βαθμό 13,45125, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

17. Χειμάρα Σοφία του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 13,43088, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

18. Μιστριώτη Θεοδώρα – Γεωργία του Κωνσταντίνου και της Όλγας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1985 και έλαβε τελικό βαθμό 13,42925, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

19. Λυμπερόπουλος Δημήτριος του Χρήστου και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και έλαβε τελικό βαθμό 13,41738, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

20. Σαρτζετάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ και της Μαρίας – Αντωνίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,41038, στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου.

21. Φτάκα Μαρία του Αθανασίου και της Κυριακούλας, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,40488, στο Πρωτοδικείο Κιλκίς.

22. Μπινιάρη Ειρήνη του Νικολάου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό
Αττικής το έτος 1983 και έλαβε τελικό βαθμό 13,39600, στο Πρωτοδικείο
Ηρακλείου.

23. Μαφρέδας Γεράσιμος του Στυλιανού και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην
Πρέβεζα το έτος 1978 και έλαβε τελικό βαθμό 13,37450, στο Πρωτοδικείο
Ευρυτανίας.

24. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ του Ελευθερίου και της Ευφροσύνης, που γεννήθηκε
στη Δράμα το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 13,33038, στο Πρωτοδικείο Χανίων.

25. Ραχσάν – Μπαρμπάτση Παναγιώτα του Νουρούζ και της Αγγελικής, που
γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,29563, στο
Πρωτοδικείο Χανίων.

26. Καλούδη Θεοδώρα του Σπυρίδωνος και της Ελευθερίας, που γεννήθηκε στην
Κέρκυρα το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 13,17838, στο Πρωτοδικείο
Αμαλιάδας.

27. Τσάκαλου Μαρία του Δημητρίου και της Σπυριδούλας, που γεννήθηκε στον
Πειραιά το έτος 1987 και έλαβε τελικό βαθμό 13,17650, στο Πρωτοδικείο Σπάρτης.

28. Καραδήμου Στέλλα του Ευσταθίου και της Ευθαλίας, που γεννήθηκε στο
Γκιούντασλοχ Γερμανίας το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,16238, στο
Πρωτοδικείο Ρόδου.

29. Νικολάου Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το έτος 1981 και έλαβε τελικό βαθμό 13,14988, στο Πρωτοδικείο
Λάρισας.

30. Γκατζόφλια Αγνή του Νικολάου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην
Κοζάνη το έτος 1975 και έλαβε τελικό βαθμό 13,14600, στο Πρωτοδικείο Βόλου.

31. Δοδακοπούλου Χρυσούλα του Μιχαήλ και της Χριστίνας, που γεννήθηκε στις
Σέρρες το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,14225, στο Πρωτοδικείο Γρεβενών.

32. Κίνη Δήμητρα του Κωνσταντίνου και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Λάρισα το
έτος 1985 και έλαβε τελικό βαθμό 13,12688, στο Πρωτοδικείο Σύρου.

33. Καρκατζούλη Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου και της Άννας, που γεννήθηκε στον
Χολαργό Αττικής το έτος 1985 και έλαβε τελικό βαθμό 13,10413, στο Πρωτοδικείο
Ηρακλείου.

34. Χρήστου Γεώργιος του Αθανασίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1976 και έλαβε τελικό βαθμό 12,95538, στο Πρωτοδικείο Λασιθίου.

35. Κοντοχρήστος Τιμόθεος του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε
στην Αθήνα το έτος 1982 και έλαβε τελικό βαθμό 12,92138, στο Πρωτοδικείο
Μυτιλήνης.

Σχόλια