Διορισμός ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Υπ. Δικαιοσύνης

0

Αθήνα, 17-9-2018 , Αριθ. πρωτ. 64180

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση μίας (1) απόφασης διορισμού προσωπικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Με την 64180/14.9.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ/τος 63/2005 όπως ισχύουν και την 6/2016 πράξη υπουργικού συμβουλίου, διορίζονται, από 30-8-2018, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μιχαήλ Καλογήρου, σε θέσεις ειδικών συνεργατών, οι:

  1. Δημήτριος Μελίδης του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΗ 205949), Δικηγόρος Πειραιά, με τις αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9116105501/12-9-2018)

  2. Ιωάννης Βλάχος του Αθανασίου (ΑΔΤ Ρ 737572), Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, με τις αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1181091274/12-9-2018)

  3. Γεωργία Κατσίμπρα του Ιωάννη (ΑΔΤ Χ 531641), Δικηγόρος Αθηνών, με τις αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1099141548/12-9-2018)

  4. Διονύσιος – Χαράλαμπος Καλαματιανός του Χρήστου (ΑΔΤ Χ 008044), Δικηγόρος Αθηνών, με τις αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4749124511/12-9-2018)

  5. Στυλιανή Ανδρικοπούλου του Ανδρέα (ΑΔΤ ΑΙ 687127), Δικηγόρος Αθηνών, με τις αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5276608251/12-9-2018)

  6. Γεώργιος Καρανικόλας του Βύρωνα (ΑΔΤ ΑΝ 727607), Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, με τις αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2110692164/12-9-2018) (Αριθ. βεβ. ΓΔΟΥ Υ.Δ.Δ.&Α.Δ. 64674/17-9-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αθήνα, 17-9-2018

Αριθ. πρωτ. 64181

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση μίας (1) απόφασης πρόσληψης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Με την 64181/14.9.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ/τος 63/2005, προσλαμβάνεται, από 30-8-2018, ο Παναγιώτης Βασιλακόπουλος του Νικολάου (Α.Δ.Τ ΑΜ 744228), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μιχαήλ Καλογήρου. (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1716802364/12-9-2018) (Αριθ. βεβ. ΓΔΟΥ Υ.Δ.Δ.&Α.Δ. 64673/17-9-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ