Διορισμός είκοσι ενός (21) μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

0

 

Σύμφωνα με απόφαση (Αθήνα, 16-06-2017 Αρ. Πρωτ.: 44394)  του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε θέση μέλους της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με πενταετή θητεία, διορίστηκαν οι κάτωθι:

1. Γερασιμούλας – Μαρίας ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ.: Τ365060
2. Ιωάννη ΚΙΤΣΟΥ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: Φ337579
3. Μιχαήλ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Χρήστου, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ513785
4. Αγγελικής ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ687040
5. Χρυσάνθης ΖΑΡΑΡΗ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ120104
6. Μιχαήλ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ του Παύλου, με Α.Δ.Τ.: Τ494797
7. Ευαγγελίας ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: Ρ402407
8. Μαρίας – Ελένης ΣΙΔΕΡΗ του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ113825
9. Μαρίας ΜΑΝΔΡΑΚΗ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ045342
10.Νικολάου ΣΑΒΒΙΔΗ του Σπυρίδωνος, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ119862
11.Νεκταρίας-Πηνελόπης ΤΑΜΑΝΙΔΗ του Ηλία, με Α.Δ.Τ.: Χ277070
12.Ειρήνης ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ511344
13.Ελισάβετ ΑΛΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ του Χριστοφόρου, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ851354
14.Κωνσταντίνου ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ του Πολύκαρπου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ559037
15.Χρυσάνθης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ615066
 

Σε θέση μέλους της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με τριετή θητεία, διορίστηκαν οι κάτωθι:

1. Μιχαήλ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ035596
2. Σταυρούλας ΚΟΥΡΗ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ136072
3. Στυλιανού ΜΑΥΡΙΔΗ του Δήμου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ199953
4. Εμμανουέλας ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ104649
5. Ανδρέα ΡΟΥΚΑ του Μιχαήλ, με Δ.Σ.Τ.: 2321
6. Ιωάννας ΘΕΜΕΛΗ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ020975

Σχόλια