Διορισμός Προέδρου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

0

 Αθήvα, 7/ 7/ 2017 Αριθ. πρωτ.: 47908

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται ως Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η κα. Άννα Ζαΐρη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 619089), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με πλήρη απασχόληση, για ένα (1) έτος.

 

Σχόλια