Διορισμός Συμβολαιογράφων Περιφέρειας Ειρηνοδικείου Πειραιά

0

 

Με τη με αριθμό 31311/24.4.2017 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 26 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α΄ 96), όπως ισχύουν, διορίζονται Συμβολαιογράφοι στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πειραιά οι:

1. Nικολία Ρήγα του Βασιλείου και της Κωνσταντίνας, δικηγόρος, με βαθμό επιτυχίας 78,84, η οποία καταλαμβάνει τη θέση που προέκυψε μετά την παραίτηση της Αθηνάς Βαλανιδά

2. Γεωργία Σεφεριάδου του Σαράντη και της Μαγδαληνής, δικηγόρος, με βαθμό επιτυχίας 78,15, η οποία καταλαμβάνει τη θέση που προέκυψε μετά την αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας της Καλλιόπης Πετροχείλου – Παρσέλια

3. Ειρήνη – Χρυσούλα Γκέγκιου του Παναγιώτη και της Παυλίνας, δικηγόρος, με βαθμό επιτυχίας 77,95, η οποία καταλαμβάνει θέση που δημιουργήθηκε με το Π. Δ/γμα 114/2011 (Α΄ 250)

4. Φραγκίσκη Χατζηγεωργάκη του Εμμανουήλ και της Φραγκίσκης, δικηγόρος, με βαθμό επιτυχίας 77,18, η οποία καταλαμβάνει τη θέση που προέκυψε μετά την παραίτηση της Ζωής Δεπούντη – Μαρκουλάκη

5. Χαρίκλεια Τζωρτζάκη του Νικολάου και της Βασιλικής, δικηγόρος, με βαθμό επιτυχίας 71,02, η οποία καταλαμβάνει θέση που δημιουργήθηκε με το Π. Δ/γμα 114/2011 (Α΄ 250)

6. Ζωή Βενίτη του Παντελή και της Παναγιώτας, δικηγόρος, με βαθμό επιτυχίας 70,74 η οποία καταλαμβάνει θέση που δημιουργήθηκε με το Π. Δ/γμα 114/2011 (Α΄ 250)

7. Παναγιώτα Πολονύφη του Κωνσταντίνου και της Μαίρης, δικηγόρος, με βαθμό επιτυχίας 68,35, η οποία καταλαμβάνει τη θέση που προέκυψε μετά την παραίτηση της Μαρίας Σπυριδαντωνάκη – Γρηγοριάδου

8. Υπαπαντή Ιωαννίδη του Ιωάννη και της Φωτεινής, δικηγόρος, με βαθμό επιτυχίας 68,20, η οποία καταλαμβάνει τη θέση που προέκυψε μετά την παραίτηση του Ανδρέα Χρονόπουλου

9. Δήμητρα Τσίτσα του Γεωργίου και της Αικατερίνης, δικηγόρος, με βαθμό επιτυχίας 66,55, η οποία καταλαμβάνει τη θέση που προέκυψε μετά την παραίτηση της Σταυρούλας Λαγιάκου

10. Βασίλειος Παπαθανασίου του Γεωργίου και της Δέσποινας, δικηγόρος, με βαθμό επιτυχίας 65,76, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση που προέκυψε μετά την παραίτηση του Γεωργίου Παπαθανασίου

Οι ανωτέρω έχουν πετύχει στο διαγωνισμό συμβολαιογράφων έτους 2016 για το Ειρηνοδικείο Πειραιά και έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα.

Σχόλια