Διχογνωμία επί της συνταγματικότητας του σ/ν για την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης

0

Λίγες ώρες μετά την αρνητική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο για την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης, με επιστολή της, προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, η Ένωση Εισαγγελέων τίθεται υπέρ της σχετικής ρύθμισης.
Το ΣτΕ έκρινε, με συντριπτική πλειοψηφία, ότι η έκφραση γνώμης από τη Βουλή για τους δικαστικούς λειτουργούς που τίθενται επί κεφαλής των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας προσκρούει στο άρθρο 90 παρ. 5 του Συντάγματος, με το οποίο ανατίθεται ρητά στο Υπουργικό Συμβούλιο η διαδικασία των προαγωγών στις ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας της δικαιοσύνης.
Κατά την πλειοψηφία, η εν λόγω συνταγματική ρύθμιση συνιστά μια και μοναδική εξαίρεση όσον αφορά την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 26 του Συντάγματος και ως εκ τούτου παρά τις παθογένειες που δημιουργεί- δεν αφήνει περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας.
Αντίθετα, η Ένωση Εισαγγελέων αναφέρει ότι η δημοκρατικότητα και η διαφάνεια του οργάνου της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής παρέχει ικανά εχέγγυα για τη διατύπωση ορθής γνώμης.ενώ “δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας, αφού η τελική επιλογή γίνεται μόνο από το υπουργικό σύμβούλιο”.
Αναφερόμενη στο σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο κ. Καστανίδης, η Ένωση Εισαγγελέων τονίζει πως “με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αποκλείονται ακραίες επιλογές. Την ίδια ώρα, πάντως, οι Εισαγγελείς εκφράζουν και κάποιες επιφυλάξεις για τις διαδικαστικές και τεχνικές λεπτομέρειες της ακρόασης, καθώς και για τον αριθμό των κατά περίπτωση προεπιλεγόμενων δικαστικών λειτουργών.
H Ένωση, παράλληλα, αναφέρει ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόμου “”κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση”” αλλά θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα, προτείνουν, μεταξύ άλλων, την αλλαγή του άρθρου 4 παράγραφος 6, που αναφέρεται στα κωλύματα εκλογής, ώστε να ορίζεται ότι “”δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι όσοι έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε ποινή, πλην της επίπληξης”” και αυτό γιατί θεωρεί ότι “”μπορεί να έχει επιβληθεί η ποινή αυτή για εντελώς ήσσονος σημασίας, τυπικό, πειθαρχικό παράπτωμα””.
Αναφορικά με το αυτοδιοίκητο, τέλος, η Ένωση τονίζει ότι με την επαναφορά του, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημά της, που ενισχύει τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών.

Σχόλια