Δώδεκα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Δικαιοσύνη

0

Πακέτο 12 μέτρων για την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της Δικαιοσύνης εξήγγειλε χτες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Αναστάσης Παπαληγούρας. Τα μέτρα είναι τα ακόλουθα:

1.Μετατρέπεται από πλημμέλημα σε κακούργημα, η δωροδοκία δικαστή.
2.Σε βαθμό κακουργήματος θα τιμωρείται και όποιος προσφέρει χρήματα, δώρα ή άλλα ωφελήματα σε δικαστικό λειτουργό προκειμένου να επηρεάσει την κρίση του.
3.Ουσιαστικοποιείται και εντατικοποιείται το έργο της Επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών.
4.Ενεργοποιείται ο έλεγχος του Πόθεν Έσχες όλων των 3.000 περίπου δικαστών.
5.Θα διενεργηθεί κάθε νόμιμος έλεγχος των δηλώσεων Πόθεν Έσχες και προηγουμένων ετών.
6.Παύει να ασκεί τα καθήκοντά του οποιοσδήποτε δικαστής, εις βάρος του οποίου διενεργείται πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση για θέματα διαφθοράς ή άλλα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.
7.Ελέγχεται πειθαρχικά όποιος δικαστής καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την έκδοση απόφασης πέραν του 8μήνου, και η δικογραφία αφαιρείται από αυτόν υποχρεωτικά.
8.Εισάγεται ο θεσμός του Εφέτη-Επόπτη Ανακριτών κατ αποκλειστική αρμοδιότητα για τα μεγάλα Δικαστήρια, προκειμένου να παρακολουθεί και να ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία του ανακριτικού έργου.
9.Θα επανελεγχθούν σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις που αφορούν σε φαινόμενα διαφθοράς δικαστικών λειτουργών και είχαν τεθεί στο αρχείο.
10.Το αδιάβλητο της διαδικασίας των κληρώσεων για τον καθορισμό των συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων διασφαλίζεται με νέα νομοθετική ρύθμιση.
11.Αποκλείεται η αντικατάσταση οποιουδήποτε δικαστή έχει κληρωθεί ως μέλος ποινικού δικαστηρίου σε συγκεκριμένη δικάσιμο από άλλο δικαστή, πλην εκείνων που έχουν κληρωθεί ως αναπληρωματικοί.
12.Θεσπίζονται αυστηρότερες ποινές για τα εγκλήματα της ψευδορκίας και ψευδούς καταμήνυσης.

Τα άμεσα αυτά μέτρα θα περιληφθούν σε ένα ενιαίο νομοθέτημα που θα προωθηθεί μέσα στις επόμενες μέρες στη Βουλή.

Σχόλια