Δριμεία κριτική της Ένωσης Εισαγγελέων για την υπόθεση Βατοπαιδίου

0

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος ανακοίνωσε με αφορμή τους χειρισμούς του κ. Γ.Σανιδά στην υπόθεση Βατοπαιδίου ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει καθαρά διαβιβαστικό ρόλο και ασφαλώς δεν δικαιούται να αξιολογήσει και να κρίνει την επάρκεια ή τη βασιμότητα των στοιχείων της δικογραφίας.

Το ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων χαρακτήρισε «απολύτως σαφή» και μη επιδεχόμενα παρερμηνείας τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος και του νόμου: «Αν στο πλαίσιο ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία που σχετίζονται με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη υπουργών, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αξιολόγηση (θετική ή αρνητική) των στοιχείων από αυτόν ο οποίος ενεργεί την έρευνα και ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα διαβιβάσει στην Βουλή. Μόνη και αποκλειστικά αρμόδια για αξιολόγηση των στοιχείων είναι η Βουλή».

Η Ένωση Εισαγγελέων θεωρεί ότι η εγκύκλιος Λινού, με βάση την οποία ενήργησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, «ενώ προσπάθησε να λύσει ορισμένα πρακτικά προβλήματα […] μάλλον περιέπλεξε το ζήτημα, αφού όπως αποδείχθηκε, δημιούργησε παρεξηγήσεις και παρερμηνείες όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής του νόμου».

«Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί συνταγματικά συμβατή η ανωτέρω εγκύκλιος, ο εισαγγελέας ΑΠ έχει καθαρά διαβιβαστικό ρόλο και ασφαλώς δεν δικαιούται να αξιολογήσει και να κρίνει την επάρκεια ή τη βασιμότητα των στοιχείων. Άλλωστε, τέτοιο δικαίωμα αξιολόγησης -όπως προαναφέρθηκε- δεν έχει ούτε ο αρμόδιος εισαγγελέας που ενεργεί την έρευνα. Κάθε εισαγγελέας (ανεξαρτήτως βαθμού) που ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, όχι απλώς έχει τη νομική δυνατότητα, αλλά την υποχρέωση να διαβιβάσει ο ίδιος αμελλητί στη Βουλή κάθε στοιχείο που σχετίζεται με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη υπουργού, χωρίς να δικαιούται να προβεί σε αξιολόγηση της επάρκειας ή της βασιμότητας αυτού», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχόλια