Δρομολογείται παραπομπή της Ελλάδας από την Κομισιόν για το φ. αέριο

0

Με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης εκκινείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για καταγγελλόμενες στρεβλώσεις στην αγορά φυσικού αερίου. Ειδικότερα, η παραπομπή σχετίζεται με τη διαχείριση των δικτύων μεταφοράς, που σύμφωνα με τους κανονισμούς οφείλει να επιτρέπει ισότιμη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς μεροληπτική μεταχείριση υπέρ της ΔΕΠΑ.
Στελέχη της Κομισιόν προέβησαν στην αποκάλυψη των εν λόγω προθέσεων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «4th South Εast Εurope Εnergy Dialogue» που διοργανώθηκε από το ΙΕΝΕ στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα κατά τους τελευταίους πέντε μήνες, παρόλα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται στρεβλώσεις. Αναφορικά με τη ΔΕΠΑ, συγκεκριμένα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι ο διαχειριστής του συστήματος και κατά 100% θυγατρική της ΔΕΣΦΑ συνεχίζει να τη μεταχειρίζεται προνομιακά σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας στην υποδομή αποθήκευσης και μεταφοράς αερίου. Η ΔΕΣΦΑ, πάντως, απαντά ότι το θέμα κατανομής χωρητικότητας ρυθμίστηκε πριν από δύο μήνες και επισημαίνει ότι ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες εκφορτώσεις ιδιωτικών φορτίων.

Σχόλια