Δρομολογείται το πληροφοριακό σύστημα « Εθνικού Ποινικού Μητρώου»

0

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Εθνικού Ποινικού Μητρώου θα αποκτήσει στο εγγύς μέλλον η Ελλάδα. Το σύστημα, στο οποίο θα καταχωρούνται και θα διαχειρίζονται τα ποινικά μητρώα των πολιτών από το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας, δημιουργείται με σκοπό τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη και εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “”Ψηφιακή Σύγκλιση””.
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου συστήματος θα προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:

– Ηλεκτρονικό Ποινικό Μητρώο : Κατάθεση αίτησης, ενημέρωση κατάστασης / αποτελέσματος της αίτησης, λήψη αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και επαλήθευση εγκυρότητας ηλεκτρονικά εκδοθέντος αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

– Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

– Υπηρεσίες πληροφόρησης/ενημέρωσης σχετικά με το νομικό πλαίσιο του θεσμού του Ποινικού Μητρώου (νόμοι, κανονιστικές διατάξεις, εγκύκλιοι κ.α.), σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες για έκδοση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου – τμήμα «Οδηγός του πολίτη» καθώς και σχετικά με στοιχεία επικοινωνίας με την κεντρική υπηρεσία καθώς και με τα κατά τόπους Τμήματα Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας (προς το ευρύ και ξενόγλωσσο κοινό).

– Ηλεκτρονική διάθεση στατιστικών στοιχείων για τα δελτία Ποινικού Μητρώου που περιέχονται στις βάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Τμημάτων Ποινικού Μητρώου της επικράτειας (καταδικαστικές αποφάσεις, αξιόποινες πράξεις κτλ) μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου.

Σχόλια