ΔΣ Αιγίου: Οδηγίες για προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου, με ανακοίνωσή του, η οποία μεταξύ άλλων κοινοποιείται και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, δίνει οδηγίες προς τους φορολογούμενους, για την προσφυγή τους κατά του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φόροι που καλούνται οι να καταβάλουν οι πολίτες αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ.5 του Συντάγματος περί φορολογικής ισότητας και φορολογικής δικαιοσύνης, στο άρθρο 17 του Συντάγματος για το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αλλά και στο άρθρο 25 του Συντάγματος, το οποίο κάνει λόγο για αρχή της αναλογικότητας και καταλληλότητας στον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων.

Όπως σημειώνεται, η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ, παράλληλα με υφιστάμενους άλλους φόρους, θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, στην οποία τονίζεται: “Ότι η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας παραλλήλως προς άλλους υφισταμένους φόρους δεν πρέπει να θίγει το πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας καθώς και ότι ο φόρος πρέπει να μπορεί να καταβάλλεται ετησίως από τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την περιουσία αυτή”.

Αναλυτικά η διαδικασία που προβλέπεται για την προσβολή των εκκαθαριστικών σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δ.Σ. Αιγίου είναι η ακόλουθη:

“1. Ενδικοφανή Προσφυγή κατά του εκκαθαριστικού και της οικείας Δ.Ο.Υ. σε προθεσμία 30 ημερών από την ανάρτηση του εκκαθαριστικού στο TAXIS.

2. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, επί της ανωτέρω ενδικοφανους προσφυγής ή -απράκτου παρέλευσης της προθεσμίας 60 ημερών εντός των οποίων δεν δόθηκε καμία απάντηση-προσφυγή στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο.

Η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται κατά την περίοδο από την 1 έως 30 Αυγούστου, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο.

Ως εκ τούτου, εντός του Σεπτεμβρίου μπορούν να κατατεθούν οι σχετικές ενδικοφανείς προσφυγές.

Καλούμε τους Διοικητικούς Δικαστές που θα εξετάσουν όλες αυτές τις προσφυγές να εκδώσουν αποφάσεις επ’ ονόματι του Ελληνικού Λαού, που έχει έλθει σε απόγνωση.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το περί δικαίου αίσθημα είναι καταλυτικό στοιχείο στην έκδοση αποφάσεων. Το αίσθημα όλων μας είναι ότι η συγκεκριμένη επιβολή φόρου προσκρούει σφόρδα στις διατάξεις του Συντάγματος.

Είναι προκλητικό Συνταγματικά Δικαστήρια από Χώρες της Τρόικας να κρίνουν ότι είναι Αντισυνταγματική τέτοιου είδους επιβολή φόρων και να επιβάλλονται τέτοιοι φόροι σε εμάς. Οι δικαιολογίες εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών περί δήθεν λαθών αποτελούν τεκμήριο ομολογίας της παράνομης επιβολής του ΕΝΦΙΑ.

Τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούμε ότι πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη όλοι οι Διοικητικοί Δικαστές που θα χειριστούν τις συγκεκριμένες προσφυγές”.
 

Σχόλια