ΔΣ Καλαμάτας: Διαμαρτυρία για την ανάθεση νομικού έργου της Περ. Πελοποννήσου σε δικηγόρο Αθηνών

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, με σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει προβληματισμό και αγανάκτηση για το γεγονός της ανάθεσης του υπο-έργου «Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας σε διαγωνισμούς χρηματοδοτούμενων έργων/υποέργων από τους Άξονες 2 και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013» σε δικηγόρο Αθηνών.

Να σημειωθεί δε ότι πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 38.600,00 ευρώ. Μάλιστα, η έντονη αντίδραση του ΔΣ Καλαμάτας έχει προκληθεί και από την ανάθεση πέντε αντίστοιχων υποθέσεων σε δικηγόρους Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προς τους δικηγόρους Καλαμάτας, που πιθανώς να ενδιαφέρονταν να αναλάβουν το έργο και να είχαν την ανάλογη εξειδίκευση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, «οι εν λόγω αναθέσεις εγείρουν μείζονα ζητήματα διαφάνειας και προκύπτει τεράστιο ηθικό θέμα απαξίωσης τόσο των δικηγόρων-μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας καθώς και των συναδέλφων δικηγόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»

Βέβαια, διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται η νομική επάρκεια των δικηγόρων που ανέλαβαν το χειρισμό των ανωτέρω υποθέσεων αλλά στόχος είναι να επισημανθεί η ανάγκη τήρησης απόλυτης διαφάνειας σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης παρόμοιων έργων ώστε να πληρούνται τα εχέγγυα ορθής και σύννομης διεκπεραίωσης των νομικών υποθέσεων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.