Δ.Σ. Καλαμάτας: Δυσχερής έως αδύνατη η προσφυγή του πολίτη στη Δικαιοσύνη

0

Με σημερινή ανακοίνωσή του σχετικά με τις τελευταίες αυξήσεις των μεγαρόσημων, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας τονίζει τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει πλέον ο πολίτης προκειμένου να προσφύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όπως τονίζεται:  «Η ως άνω υπέρμετρη αύξηση της αξίας του μεγαροσήμου στις παραστάσεις του δικηγόρου σε  όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων ακόμη και για τις απλές αιτήσεις και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων, μεγεθύνει το ύψος των εξόδων και της δαπάνης που θα πρέπει να καταβάλει ο διάδικος, ή ο απλός πολίτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξήσεις που επήλθαν στα παράβολα και στα δικαστικά έξοδα, καθιστώντας πλέον δυσχερή έως αδύνατη την προσφυγή του στη δικαιοσύνη, κατά παράβαση και του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, ως και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ,  όπου ο καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και το  δικαίωμα όπως υπόθεσή του δικαστεί δικαίως. Η αδυναμία δε προσφυγής του πολίτη στη δικαιοσύνη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του για την προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ένεκα του υψηλού κόστους των δικαστικών εξόδων, δεν συμβάλλει με κανένα τρόπο στην αύξηση των εσόδων που επιδιώκει η πολιτεία με τα επιβληθέντα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζει.»

Σχόλια