ΔΣΑ: 250.000 ευρώ χορηγία από την Τράπεζα Πειραιώς

0

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σχετικά
με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της 30 Οκτωβρίου 2017, ο Σύλλογος αποδέχθηκε:

(1). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών απεδέχθη ομόφωνα την χορηγία ύψους 250.000 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου.

Η χορηγία δίδεται από την Τράπεζα στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, μεταξύ ΔΣΑ και Τράπεζας Πειραιώς,  σχετικά με την επιλογή τραπεζικού συνεργάτη του Συλλόγου.

Σύμφωνα με τον σχετικό όρο : «η Τράπεζα αναλαμβάνει να καταβάλει στον  Δ.Σ.Α., υπό μορφή χρηματικής δωρεάς, το ποσό των € 150.000 ετησίως για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επιπροσθέτως, θα καταβάλει στον Δ.Σ.Α. επιπλέον ποσό δωρεάς ύψους € 100.000, αποκλειστικά για το πρώτο έτος συνεργασίας».

(2). Αποδοχή χρηματοδότησης έργου διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ Ολομέλειας και ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την επιτάχυνση διαδικασιών εκκαθάρισης των αμοιβών Δικηγόρων από τα Ειδικά Γραμμάτια Νομικής Βοήθειας με διαφάνεια και ασφάλεια

Το  Δ.Σ του ΔΣΑ απεδέχθη από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. την χρηματοδότηση, ύψους 20.000 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ Ολομέλειας και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για επιτάχυνση της διαδικασίας  εκκαθάρισης αμοιβών Δικηγόρων από τα Ειδικά Γραμμάτια Νομικής Βοήθειας με διαφάνεια και ασφάλεια.

Για την άμεση υλοποίησή του, ενεκρίθη η προκήρυξη διαγωνισμού (έχει ήδη αναρτηθεί στο site του Συλλόγου), για το έργο «Παρακολούθηση ροής Νομικής Βοήθειας –Διαλειτουργικότητα ΟΠΣ Ολομέλειας με ΟΠΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., προϋπολογισμού  20.000 ευρώ.

Σχόλια