Δ.Σ.Α: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του για δημοψήφισμα και αποχή

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, κ. Βασιλείου Αλεξανδρή, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως στα γραφεία του Συλλόγου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

α.Τη διενέργεια δημοψηφίσματος, όπως προβλέπεται στο αρ. 138 του Κώδικα περί Δικηγόρων, και σε συμμόρφωση προς την από 21.11.2014 απόφαση της Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Το δημοψήφισμα, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014, από τις 7 π.μ μέχρι τις 7 μ.μ, στα γραφεία του ΔΣΑ και θα αφορά στο νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στη μορφή και το είδος των κινητοποιήσεων των Δικηγόρων.

β. Τη συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 έως μόνο και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014. Σημειώνεται ότι στην απόφαση της Ολομέλειας προβλέπεται αποχή των μελών των Δικηγορικών Συλλόγων έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

γ. Την οργάνωση πανδικηγορικής συγκέντρωσης και πορείας διαμαρτυρίας, σε ημερομηνία που θα καθορίσει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

δ. Την ενημέρωση της κοινής γνώμης με καταχωρίσεις στον Τύπο.

Σχόλια