ΔΣΑ και ΤΕΕ στο ΕΔΑΔ κατά του Μνημονίου

0

Κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου που παρέθεσαν οι Πρόεδροι του ΔΣΑ και του ΤΕΕ κ.κ. Γιάννης Αδαμόπουλος και Χρήστος Σπίρτζης, ανακοινώθηκε το πλαίσιο των νέων θεσμικών πρωτοβουλιών και κοινών δράσεων που αναλαμβάνουν οι δύο επιστημονικοί φορείς κατά του μνημονίου.

Μετά από μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν ήδη λάβει ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ανακοίνωσαν την προσφυγή τους ενώπιον και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στο τελευταίο καταφύγιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Στρασβούργο για την κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ελλήνων, τα οποία προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνονται: «Προς το σκοπό αυτό, η Δικηγόρος Αθηνών κα. Ιωάννα Κουφάκη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία υπηρετεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και είχε προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ως φυσικό πρόσωπο, κατέθεσε στις 31.8.2012 προσφυγή στο ΕΔΔΑ, με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που άσκησαν παρεμβάσεις υπέρ αυτής, που υπογράφονται από τους Δικηγόρους Αθηνών: α) Δημήτρη Παξινό, τ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, β) Γιάννη Αδαμόπουλο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών γ) Αντώνη Αργυρό, δ) Βασίλη Χειρδάρη και ε) Θεόδωρο Σχινά.

Οι λόγοι που προβάλλονται ενώπιον του ΕΔΔΑ είναι, συνοπτικά, οι εξής:

1) Προσβολή του δικαιώματος στην περιουσία, το οποίο – σύμφωνα με το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ – επιβάλλεται να τυγχάνει αυτοτελούς προστασίας. Οι προβλεπόμενες από τους νόμους 3833/2010 και 3845/2010 μειώσεις των αποδοχών των Ελλήνων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα έχουν διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, προβαίνουν δε σε πλήρη αφαίρεση ή δραστική περικοπή των καταβλητέων αποδοχών και ως εκ τούτου, οι σχετικές ρυθμίσεις συνεπάγονται και ισοδυναμούν ουσιαστικά με στέρηση της περιουσίας.

2) Παραβίαση γενικά παραδεδεγμένων αρχών του δικαίου, κυρίως δε: α) της αρχής της αναλογικότητας, β) της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και γ) της αρχής του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, καθώς με τους ανωτέρω νόμους 3833/2010 και 3845/2010 επιβλήθηκαν τεράστιες μειώσεις των αποδοχών αναδρομικά, χωρίς προηγούμενη μελέτη και χωρίς καμία ορθολογιστική και δίκαιη αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Χώρα.»

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της σχετικής Ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Σχόλια