ΔΣΑ: Προσφυγή στο ΣτΕ σε περίπτωση που εκδοθεί ΠΝΠ για την παράταση του τέλους ακινήτων

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με σχετική ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι θα προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε περίπτωση που η Κυβέρνηση προχωρήσει τελικά σε έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, για την παράταση της επιβολής του «χαρατσιού» που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και για το 2013.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου μπορούν να εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποκλειστικά και μόνο σε «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Εν προκειμένω, η παράταση ενός ήδη εφαρμοζόμενου μέτρου δεν μπορεί να θεωρηθεί «έκτακτη περίπτωση», στην οποία μάλιστα να συντρέχει «εξαιρετικά επείγουσα» και, συγχρόνως, «απρόβλεπτη ανάγκη», ώστε να νοείται δυνατότητα άσκησης νομοθετικής λειτουργίας από την εκτελεστική εξουσία. Επίσης, επισημαίνεται ότι με την υπ’ αρίθμ. 1972/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το εν λόγω ειδικό τέλος ακινήτων δεν αποτελεί στην πραγματικότητα «ανταποδοτικό τέλος» αλλά συνιστά «φόρο» κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος, ο δε, «έκτακτος» και «προσωρινός» χαρακτήρας του φόρου μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο εφόσον η επιβολή του περιορίζεται στα έτη 2011 και 2012, ενώ η δυνατότητα διακοπής του ρεύματος προς τον καταναλωτή σε περίπτωση μη καταβολής του συγκεκριμένου φόρου μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ αντίκειται ευθέως στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και, ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρη.

Σχόλια