ΔΣΑ: Χωρίς μέρισμα β΄εξαμήνου οι δικηγόροι

0

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών:

Το καθαρό μέρισμα που αναλογεί σε κάθε συνάδελφο, με βάση το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι τώρα στο Ταμείο Συνεργασίας, ανέρχεται σε 5,46 ευρώ. Συνεπώς, στους συναδέλφους Δικηγόρους Αθηνών δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για το Β΄ Εξάμηνο του 2014.

Συγκεκριμένα, το υπόλοιπο του λογαριασμού του Ταμείου Συνεργασίας την Τρίτη 16/12/2014 ήταν 438.997,32 ευρώ. Αν από το ποσό αυτό, αφαιρεθούν, το 4% που αφορά τα διαχειριστικά έσοδα του λογαριασμού καθώς και ο φόρος 15% σύμφωνα με τον Ν. 2753/1999, σε κάθε έναν από τους 21.637 ενεργούς Δικηγόρους Αθηνών προκύπτει ότι αντιστοιχεί καθαρό μέρισμα 16,55 ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχουν 6.930 Δικηγόροι που δεν έχουν καταβάλει ακόμη την ετήσια συνδρομή τους. Εφόσον την καταβάλουν, δικαιούνται να λάβουν το μέρισμα του Ιουνίου 2014, το οποίο γι αυτούς, αντιστοιχεί συνολικά περίπου σε 300.000 ευρώ.

Επομένως, το ποσό που μπορεί να διανεμηθεί τώρα, ανέρχεται σε (438.997,32- 300.000 ευρώ= )138.997, 32 ευρώ και αντιπροσωπεύει τις εισροές του Ταμείου Συνεργασίας από τα γραμμάτια προείσπραξης των συμβολαίων και τις απαλλοτριώσεις για την χρονική περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014. Αν το ποσό αυτό διαιρεθεί με το σύνολο του αριθμού των δικηγόρων(δηλαδή 138.997,32 ευρώ/21.637 Χ15% φόρος)προκύπτει καθαρό μέρισμα 5,46 ευρώ για κάθε Δικηγόρο της Αθήνας.

Το παραπάνω ποσό, λόγω του ύψους του, δεν θα διανεμηθεί στους Δικηγόρους και θα παραμείνει σε πίστωση του λογαριασμού του κάθε δικαιούχου μέχρι την επόμενη διανομή μερίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι κύρια πηγή εσόδων του λογαριασμού του Ταμείου Συνεργασίας είναι τα συμβόλαια(παρακράτηση 25%) και ακολουθούν με μικρή συμμετοχή οι απαλλοτριώσεις(παρακράτηση ανάλογη της αμοιβής-ΦΕΚ Β΄555/8-5-2003)και οι συνδικίες(παρακράτηση ανάλογη της αντιμισθίας(ΦΕΚ Β΄1518/4-12-2002).

Ας σημειωθεί ότι στο συνολικό ποσό προστίθενται και οι τόκοι του λογαριασμού ενώ οι προεισπράξεις των δικηγορικών αμοιβών ενώπιον των Δικαστηρίων, δεν αποτελούν πηγή του Ταμείου Συνεργασίας.

Επισημαίνεται επίσης ότι κατά το έτος 2014( έως 17/12/2014) εξεδόθησαν μόλις 325 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων.

Το αμέσως προηγούμενο έτος, 2013, είχαν εκδοθεί 3.479 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων ενώ το 2012, εξεδόθησαν 22.997, το 2011, 41.008 και το 2010, 62.654.

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τα έτη 2013 και κυρίως το 2014, παρατηρείται μεγάλη μείωση στην έκδοση γραμματίων προείσπραξης συμβολαίων, τα οποία αποτελούν και την κύρια πηγή εσόδων του σχετικού διανεμητικού λογαριασμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ εκτιμώντας τα πραγματικά αυτά δεδομένα, ανέθεσε σε ειδική επιτροπή να επανεξετάσει εξ αρχής ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σημερινό καθεστώς του Ταμείου Συνεργασίας των Δικηγόρων της Αθήνας(πόροι, τρόποι αναδιανομής κ.α). Η Επιτροπή που θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις εντός των επομένων δύο μηνών, αποτελείται από την Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου, ταμία-σύμβουλο του ΔΣΑ και τους συμβούλους Δημ. Βερβεσό, Παν. Περάκη, Δημ. Αναστασόπουλο και Βασ. Παπαστεργίου”.

Σχόλια