Δ.Σ.Αιγίου: άμεση απόσυρση του ν/σ για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης

0

Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, που εδρεύει στο Αίγιο, οδός Κορίνθου και Θέμιδος 1, νομίμως εκπροσωπουμένου.

ΠΡΟΣ

1) Τον κο ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ , ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

2) κο Πρόεδρο Ολομελείας Δικηγορικών Συλλόγων.

Κοινοποιούμενο στους κους/ες Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
—————————-
Kε Υπουργέ

Κατ’ αρχάς , πέραν της ουσίας των υπό νομοθέτησιν διατάξεων πρέπει να προβληματίσει αλλά και να στηλιτευθεί η αδικαιολογήτως και υποκρύπτουσα πασιδήλως σκοπιμότητες βραχυτάτη, εν μέσω μάλιστα των εορταστικών αργιών, διάρκεια της διαβούλευσης ως προς το νομοθέτημα της διαμεσολαβήσεως επί τη βάσει κυρίως και της αναφερομένης υποχρεωτικότητος αυτής, χωρίς καν να ορίζεται έστω και ένα χρηματικό όριο πάνω από το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της διαμεσολαβήσεως. Προφανώς επιλησμονείτε, καθ’ όσον άγνοια δε δύναται να υφίσταται σε ένα κατά κύριο επαγγελμα δικηγόρο όπως εσείς, ότι η δικηγορία και εντεύθεν η δικαιοσύνη είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να διέρχεται προχείρων και επιπόλαιων διαδικασιών, η δε προχειρότητα και αντιφατικότητα εκπεφρασθεισών κατά το παρελθόν βουλήσεων με τα διαλαμβανόμενα στο υπό διαβούλευση τούτο νομοσχέδιο.

Επί παραδείγματι, στην υποχρεωτική διαδικασία υπάγονται οι εργατικές διαφορές, πεδίο στο οποίο η προηγούμενη πολιτική της κυβέρνησης ήταν αυτή της προσπάθειας μείωσης του κόστους προσφυγής στη Δικαιοσύνη, λ.χ. με την κατάργηση του δικ.ενσήμου στην αναγνωριστική αγωγή ή τη μείωση 50% του δικ.ενσήμου στην καταψηφιστική όταν αφορά εργατικές διαφορές, ή με τη μείωση των παραβόλων έφεσης στα κατώτερης βαθμίδος δικαστήρια κλπ. Τώρα η σώρευση της μιας διαδικασίας μετά την άλλη θα αυξήσει το οικονομικό βάρος. Άλλο τέτοιο ευαίσθητο πεδίο είναι αυτό που αφορά τις διαφορές από συμβάσεις με τράπεζες κλπ.

Σε αυτά τα δύο πεδία είναι εμφανής η ανισότητα των μερών που καλούνται να διαπραγματευθούν “ισοτίμως”. Επίσης, ο μηχανισμός επιβολής κυρώσεων στα μέρη κλπ δεν είναι επαρκώς ορισμένος, το δε ύψος των επαπειλούμενων κυρώσεων είναι εκτός πραγματικότητος οικονομικής και συνταγματικής. Για παράδειγμα, συγχέονται η ανεπιτυχής ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης με υπαιτιότητα για αυτό.

Αποτυχημένη διαμεσολάβηση όμως δεν σημαίνει πάντα και καταχρηστική συμπεριφορά που οδήγησε σε αυτή. Επίσης, ενδεικτικό της προχειρότητος και εν γένει αστοχιών , νομικών και πραγματικών, από την οποία εμφορείται το επίμαχο νομοσχέδιο είναι ότι μόλις μια βδομάδα πριν υπήχθη στους συμβολαιογράφους η κατ’εξοχήν ύλη διαμεσολάβησης, δηλ. τα συναινετικά διαζύγια!! και αίφνης εμφανίζεται νομοσχέδιο με αντίθετο περιεχόμενο!. Παρ’ ότι τα συναινετικά διαζύγια λοιπόν δόθηκαν ως ύλη στους συμβολαιογράφους, αυτό το σχ.ν. επιτρέπει την υπαγωγή τους εντέλει -μέσω συναινετικής διαδικασίας βέβαια, αφού ρητά αποκλείεται το διαζύγιο από την υποχρεωτικότητα- στη Διαμεσολάβηση. Αν το ελάχιστο κόστος της Διαμεσολάβησης, χωρίς το κόστος του δικηγόρου είναι 250€ και το αναμενόμενο κόστος ενώπιον του συμβολαιογράφου κινηθεί πιο ψηλά, στην πράξη θα επιλέγεται η υπαγωγή στη διαμεσολάβηση. Με το παρόν ούτως σχέδιο Νόμου είτε υφίσταται “εμπαιγμός” των συμβολαιογράφων, είτε υφίσταται προεχόντως εξόφθαλμη αστοχία, αναντίστοιχη σε ό,τι νομοθετήθηκε πριν από μια μόλις εβδομάδα, δεικνύοντας τούτο και μόνον ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μία εξόχως κακή και αβασάνιστη νομοθέτηση.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αξιοποιηθεί η μελέτη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που προτάσσει τη Δικαστική Μεσολάβηση (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα τους), αλλά και να προταθούν διατάξεις που θα συνδέουν την υπαγωγή στη διαμεσολάβηση με κίνητρα και όχι με υποχρεωτικότητα ή με απειλή κυρώσεων. Για παράδειγμα, δυνατότητα επιβολής μειωμένου ΦΠΑ ή φόρου για εταιρείες και ιδιώτες και τους δικηγόρους που επιλέγουν τη διαμεσολάβηση σε σημαντικό βαθμό , της αξιολογικής έννοιας του σημαντικού καθοριζομένης με συγκεκριμένα μετρήσιμα κριτήρια και ως προς τους όρους και προϋποθέσεις γενικά ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρηστικότητος. Τέλος, είναι σημαντικό ότι πάλι δεν υφίσταται μελέτη οικονομικών επιπτώσεων τόσον ως προς τον πολίτη αλλά και ως προς το Δημόσιο εν γένει.. Δεν προκύπτει για παράδειγμα πως θα επηρεαστούν τα έσοδα του ΤΑΧΔΙΚ ή τι αριθμός υποθέσεων υπολογίζεται ότι θα επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο στο άμεσο μέλλον και πως αυτό θα επιδράσει στον αριθμό των δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων κλπ, τη στιγμή που σχεδιάζονται προσλήψεις και σταθερά εισέρχονται σπουδαστές στη Σχολή Δικαστών.

Επίσης πολύ σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας τίθενται αφενός μεν με τη δυνατότητα και μη δικηγόρων, απ όποια μεταγενέστερη εκπαίδευση και αν διέλθουν, να έχουν την ιδιότητα του διαμεσολαβητή καθώς και με την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης σε ευρείας έκτασης υποθέσεις που απασχολούν τα δικαστήρια και αποστέρησης του διαδίκου από το αποτείνεται ευθέως και ανευ ετέρας συνδρομής στο φυσικό του δικαστή. Επίσης η ιδιότητα του διαμεσολαβητή , η οποία ενυπάρχει στην άσκηση της δικηγορίας, δεν απαιτεί για τους δικηγόρους πρόσθετη εξειδίκευση και μάλιστα αποτιμητή σε χρήμα τοιαύτη.

Σας καλούμε λοιπόν επί τη βάσει των ανωτέρω να αποσύρετε άμεσα το επίμαχο νομοσχέδιο, να μελετήσετε πάλι όλες τις παραμέτρους, μεταξύ των οποίων και αυτές που σας επισημαίνουμε και να τεθεί σε διαβούλευση για διάστημα άνω του ενός μηνός ώστε να σημειωθούν εμπεριστατωμένες προτάσεις και παρατηρήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιφυλασσόμενοι και ημείς να αναπτύξουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας, που να οδηγήσουν σε ένα νομικά ορθό και εφαρμόσιμο νομοθέτημα που θα προσφέρει ουσιαστικά στη δικαιοσύνη και στον πολίτη.

Εκ του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                   Ο Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ι. Μπέσκος                        Αλέξανδρος Ι. Μανωλόπουλος