ΔΣΚ: Επιστολή του Προέδρου για το δικαίωμα προσβολής αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων

0

Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας απέστειλε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, κ. Κ. Μαργέλης, σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την αποστέρηση του δικαιώματος προσβολής των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων με άσκηση έφεσης, σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές με χρηματικό αντικείμενο.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, τονίζει, ότι η παρ.3 του αρ.3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (η οποία προστέθηκε με το Ν.3900/2010) περιορίζει κατάφωρα το συνταγματικό δικαίωμα στην έννομη προστασία του αρ.20 του Συντάγματος, καθώς και τα αρ.6 και 13 της ΕΣΔΑ, καθώς προβλέπεται, ότι για την παραδεκτή άσκηση της εφέσεως προκειμένου για φορολογικές και τελωνειακές διαφορές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλλει το 50% του οφειλόμενου, κατά την πρωτόδικη απόφαση, φόρου, δασμού ή τέλους.

Για το λόγο αυτό ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας ζητά από τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης της επίμαχης διάταξης, ώστε να είναι δυνατή η παραδεκτή άσκηση ενδίκων μέσων, για τις ως άνω διαφορές, όχι αποκλειστικά και μόνο με την καταβολή του 50% του οφειλόμενου ποσού, αλλά και με χορήγηση βεβαίωσης από την αρμόδια ΔΟΥ για παροχή ισόποσης εμπράγματης εξασφάλισης με την εγγραφή υπέρ του Δημοσίου υποθήκης πρώτης τάξης επί ακινήτου ή με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

 

Σχόλια