ΔΣΠ: συνάντηση με τα Επιμελητήρια του Πειραιά για τη διαμεσολάβηση

0

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και των Επιμελητηρίων της πόλης του Πειραιά,  με θέμα την προώθηση  της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, μετά την ισχύ του ν. 3898/2010 και την περαιτέρω εφαρμογή του πρωτοποριακού αυτού θεσμού, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Γ. Μπενέτος, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Ε. Τσιτούρας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και Γεν. Γραμματέας του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Β. Κορκίδης και ο εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ κ. Π. Πολιτάκης.

           Απ’ όλες τις πλευρές εκφράστηκε η πεποίθηση ότι η διαμεσολάβηση, ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των διαφορών, αποτελεί μια πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες της, η δε αποδοχή αυτής θα έχει ιδιαίτερα  ευεργετικές συνέπειες  στον επαγγελματία, στον έμπορο, στον καταναλωτή, αποφεύγοντας μακρόχρονες και δαπανηρές διαδικασίες προσφυγής στη δικαιοσύνη.

         Ταυτόχρονα επισημάνθηκε, ότι  η διαμεσολάβηση θα συμβάλει σε ένα πιο αξιοπρεπές επίπεδο στις σχέσεις των πολιτών, με γνώμονα την κοινωνική ειρήνη, αλλά και στην ταχύτητα του συμβιβασμού.

Σχόλια