Δύο νομοσχέδια το 2014 για τη συγχώνευση- κατάργηση δώδεκα νομικών προσώπων

0

Δύο νομοσχέδια που θα αφορούν στη συγχώνευση και κατάργηση δώδεκα νομικών προσώπων (ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ) και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο, πρόκειται να προωθήσει μέσα στο 2014 το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με τα νομοσχέδια θα αλλάζει ριζικά ο τρόπος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο, καταργώντας την επετηρίδα και θα επιχειρείται η δημιουργία ενός αδιάβλητου αξιοκρατικού συστήματος βάσει των προσόντων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης παράλληλα, πρόκειται να παρουσιάσει σχετικές προτάσεις, εστιάζοντας και στον ανασχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης, στη μείωση των οργανωτικών δομών στα υπουργεία κατά 40%, αλλά και στη μείωση του προσωπικού κατά 200.000, από το 2009 μέχρι σήμερα, με αποχωρήσεις – αναγκαστικές ή μη – μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το υπουργείο με το νέο νομοσχέδιο που αφορά στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού θα έχει κεντρικό ρόλο στις προσλήψεις όλων των υπουργείων, καθώς και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιo.
 

Σχόλια