Δύο Σύμβουλοι Επικρατείας κρίνουν αντισυνταγματικό το δασικό νόμο του 2003

0

Δύο Σύμβουλοι Επικρατείας, οι κ. Π.Πικραμμένος και Ν.Ρόζος, ζήτησαν, με εισήγησή τους ενώπιον της Oλομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, να κριθούν αντισυνταγματικοί, τόσο ο δασικός νόμος Δρυ του 2003 όσο και η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελου Μπασιάκου, που εκδόθηκε τον Oκτώβριο του 2004.

Στην εισήγησή τους οι σύμβουλοι Επικρατείας κρίνουν ότι οι βασικές διατάξεις του νέου δασικού νόμου είναι αντισυνταγματικές, όπως άλλωστε και η ερμηνευτική εγκύκλιος, επισημαίνοντας, ότι ναι μεν ο ορισμός του δάσους, όπως περιγράφεται στον νόμο του 2003, είναι σύμφωνος με τις επιταγές του Συντάγματος, ωστόσο όμως υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες μόνο αντισυνταγματικές μπορούν να χαρακτηρισθούν.

Σύμφωνα με την εισήγηση, αντισυνταγματικές είναι οι ρυθμίσεις με τις οποίες καθορίζονται τα είδη των δασών που διατηρούν τον δημόσιο χαρακτήρα τους, αυτές με τις οποίες νομιμοποιούνται παράνομες πράξεις της διοίκησης με τις οποίες αποδόθηκαν σε άλλες χρήσεις εκτάσεις, οι οποίες έπρεπε να είχαν κηρυχθεί αναδασωτέες σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, αυτές με τις οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών τα προβλεπόμενα βιβλία για τις παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων, η χορήγηση αδειών εκχέρσωσης και άλλες.

Την ακύρωση του νόμου ως αντισυνταγματικού είχε ζητήσει με προσφυγή στο ΣτΕ η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Σχόλια