Δυσαρέσκεια της Ένωσης Εισαγγελέων από τις δηλώσεις Δένδια

0

Η δυσαρέσκεια των Εισαγγελικών Λειτουργών σχετίζεται με την «απλότητα με την οποία όργανα της Πολιτείας και φορείς της ενημέρωσης προσεγγίζουν ζητήματα απονομής της Δικαιοσύνης, ευρισκόμενα πέραν της αρμοδιότητάς τους και των οποίων την ουσία μάλλον αγνοούν».

Οι δηλώσεις του Υπουργού που δυσαρέστησαν το ελληνικό δικαστικό σώμα αφορούσαν αναφορές του «για μη ύπαρξη οιασδήποτε συνέπειας σε δικαστικούς λειτουργούς που ευθύνονται για την άφεση ελευθέρου επικίνδυνου τρομοκράτη λόγω παρέλευσης 18μηνου, κατά παραβίαση κάθε έννοιας σοβαρότητας και δικαίου» αλλά και στην “πλημμελή άσκηση καθηκόντων δικαστικού λειτουργού που μετείχε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης”.

Η Ένωση απαντά σχετικά ότι στο μεν πρώτο θέμα ο υπουργός που στο παρελθόν διετέλεσε και Υπουργός Δικαιοσύνης θα μπορούσε “ευχερώς να πληροφορηθεί, πριν προβεί στις δηλώσεις του περί μη απόδοσης ευθυνών σε δικαστικούς λειτουργούς, ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση διαφυγής δύο κατηγορουμένων σε υπόθεση τρομοκρατίας, ενόσω είχε αρθεί η προσωρινή τους κράτηση λόγω παρέλευσης του ανώτατου ορίου αυτής και εκκρεμούσης της δίκης τους, παραγγέλθηκε η διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης από τον τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οποία διενήργησε Αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.” Όπως δε σημειώνεται στην ανακοίνωση, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο εξαιτίας της πραγματικής επιβάρυνσης των δικαστικών λειτουργών, που χειρίστηκαν την υπόθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης αλλά και της πολυπλοκότητας της υπόθεσης καθώς και της δυσχέρειας διερεύνησης των θεμάτων (πραγματικών και νομικών) που ανέκυπταν, κατά το χρόνο μελέτης των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης. Παράλληλα, υπενθυμίζεουν στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι στη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Δικαιοσύνης είχε “πλήρη την ευχέρεια να μεταρρυθμίσει επί το ταχύτερον, πλην όμως δεν το έπραξε. “

Σε ότι αφορά το θέμα του θεσμού των σωφρονιστικών αδειών, η Ένωση Εισαγγελέων επισημαίνει ότι ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός (Εισαγγελέας) μετέχει στο σχετικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, που δεν αποτελεί δικαστικό όργανο, με μία ψήφο μεταξύ τριών ενώ κάθε αίτηση χορήγησης άδειας κρίνεται εξατομικευμένα, χωρίς σύνδεση με εξωνομικά ή με μη συναρτώμενα με τη συμπεριφορά του αιτούντος άδειας κρατουμένου κριτήρια. Υπενθυμίζεται δε, ότι ο νόμος δεν κάνει διακριση σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες εγκληματιών ως δικαιουμένων ή μη σωφρονιστικής άδειας και κατά συνέπεια εναπόκειται στο νομοθέτη να αξιολογήσει αν ο θέσμός χρήζει αναθεώρησης.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης της ΕΕΕ
 

Σχόλια