Ε. Μπακάλης: Δικαστικές προσφυγές για πρόστιμα και φόρους (video)

0

O Δικηγόρος κ. Ευστάθιος Κ. Μπακάλης, μίλησε στην Φορολογική Εσπερίδα που διοργάνωσαν, στις 15 Ιουλίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικών & Φορολογικών Αναλύσεων (ΕΚΟΦΑΝ), σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και την Abeliotis & Associates.

Θέμα της Εσπερίδας ήταν τα «Επίκαιρα Φορολογικά Ζητήματα».

Ο κ. Μπακάλης ανέλυσε το αν το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των πράξεων επιβολής φόρου στους φορολογούμενους από τη Διοίκηση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, το πώς μπορεί να ασκηθεί, ποιες είναι οι διαδικασίες και ποια τα εμπόδια που τίθενται.

Ακόμη, αναλύει την ενδικοφανή προσφυγή για την Επίλυση Διαφορών, το πότε μπορεί ένας φορολογούμενος να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΓΓΔΕ και γιατί είναι υποχρεωτική για την άσκηση προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Ο κ. Ευστάθιος Κ. Μπακάλης είναι Δικηγόρος, Φορολογικός Σύμβουλος Ολομελείας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, D.E.A. Φορολογικού Δικαίου Université Paris I Panthéon – Sorbonne, Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μ.Δ.Ε. Φορολογικού Δικαίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.