Εθνικό Πάρκο η περιοχή των Τζουμέρκων

0

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρόκειται να προωθείται το ΠΔ με το οποίο η ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων, μεταξύ των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας και Τρικάλων χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο.

Στην περιοχή οριοθετούνται τέσσερις ζώνες προστασίας με διαφορετικές χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης.

· Η περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι) εντός των ορίων της οποίας επιτρέπονται μεταξύ άλλων: η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων, δραστηριότητες καγιάκ και ράφτινγκ, τα έργα συντήρησης των υφιστάμενων οδών, η ελεύθερη βόσκηση, η γεωργία, η μελισσοκομία, η αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων με παραδοσιακά υλικά.
· Η περιοχή διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη ΙΙ), εντός των ορίων της οποίας επιτρέπονται, μεταξύ άλλων: οι δραστηριότητες καγιάκ και ράφτινγκ, η εκτέλεση έργων ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τα έργα συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, η κτηνοτροφία, η επεξεργασία γάλακτος, η γεωργία, η μελισσοκομία, το κυνήγι, η κατασκευή μικρών ορειβατικών καταφυγίων, οι επεκτάσεις οικισμών περιορισμένης κλίμακας, κ.ά.

· * Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου (Ζώνη ΙΙΙ) η οποία βρίσκεται μεταξύ των Ζωνών I και II, εντός των ορίων της οποίας επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, η κτηνοτροφία, η γεωργία, η μελισσοκομία και το κυνήγι, η ίδρυση και λειτουργία μικρών εργαστηρίων και μεταποιητικών μονάδων τοπικών προϊόντων, συνολικής επιφάνειας 600 m2, η ανέγερση μικρών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως πενήντα κλινών, τα έργα βελτίωσης και επέκτασης του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

· Η περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων – Περιστερίου – χαράδρας Αράχθου (Ζώνη IV) στην οποία επιτρέπονται όλα τα προαναφερόμενα στις άλλες Ζώνες και δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση και λειτουργία Βιομηχανικών Περιοχών και η εγκατάσταση βιομηχανιών υψηλής όχλησης, η εγκατάσταση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων εντατικής εκτροφής με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 100 ισοδύναμων ζώων, η κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων δυναμικότητας μεγαλύτερης από 10 MW, η κατασκευή μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων, και η εγκατάσταση ΧΥΤΑ.Σε όλες τις Ζώνες τίθενται επίσης γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης.

Σχόλια