Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με πρωτοβουλία του υπ. Δικαιοσύνης

0

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Αντ. Ρουπακιώτης, με σχετικό έγγραφό του, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρεται στη συγκρότηση της εν λόγω ομάδας, έργο της οποίας θα είναι η συνολική παρουσίαση του επιπέδου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας, καθώς και η επεξεργασία και διαμόρφωση των αναγκαίων δράσεων και πρωτοβουλιών για την περαιτέρω προάσπιση και προαγωγή τους.

Επίσης, ο υπουργός διευκρινίζει ότι θα ληφθούν υπόψη και οι συστάσεις διεθνών οργανισμών προς την Ελλάδα, οι οποίες έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο αξιολόγησης της χώρας μας για τις δράσεις της στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, σημειώνεται ότι ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, κ. Νικόλαος Ορνεράκης ορίστηκε ως αρμόδιος Εισαγγελέας για τον έλεγχο της βασιμότητας των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφορούν υποθέσεις φυλετικού μίσους, ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Σχόλια