ΕΔΔ: Απάντηση στο σύστημα υποχρεωτικής εξωδικαστικής επίλυσης διοικητικών διαφορών

0

Η Ε.Δ.Δ. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική δικαστική προστασία προϋποθέτει τη διασφάλιση ουσιαστικής δυνατότητας πρόσβασης στη δικαιοσύνη καθώς και τον σεβασμό στη Δικαιοσύνη και στις αποφάσεις της. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι Διοικητικοί Δικαστές, η ως άνω δικαστική προστασία υπονομεύεται από την κυβερνητική πρόθεση ψήφισης νομοσχεδίου, με το οποίο θεσπίζεται γενικευμένο σύστημα υποχρεωτικών εξωδιοικητικών και εξωδικαστικών ενδικοφανών διαδικασιών επίλυσης διοικητικών διαφορών, μέσω αμφιβόλου αμεροληψίας, χρονοβόρας, δαπανηρής και αναποτελεσματικής για τον Έλληνα πολίτη, διαδικασίας, που αποτρέπει την προσφυγή του στο δημόσιο αγαθό της Δικαιοσύνης.

Με το ως άνω ψήφισμα, η ΕΔΔ υπενθυμίζει στους αρμόδιους Υπουργούς την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία, οι ελλείψεις στην ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, αυξάνουν τις αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στα θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης. Τέλος, υπογραμμίζουν την κεφαλαιώδους σημασίας ανάγκη για την διαμόρφωση ελεύθερης, πλήρους και αιτιολογημένης δικαστικής σκέψης, υπό συνθήκες νηφαλιότητας και πραγματικής εσωτερικής ανεξαρτησίας, των δικαστών.

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, με ψήφισμα που απηύθυνε στα τακτικά διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, αποφάσισε ότι η ακολουθούμενη διαδικασία τροποποίησης των εσωτερικών κανονισμών των Δικαστηρίων συνιστά απροκάλυπτη κατάλυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών και της ουσιαστικής λειτουργικότητας του αυτοδιοίκητου των Δικαστηρίων και κάλεσε τις Ολομέλειες των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων όλης της Χώρας να αποδοκιμάσουν τη διαδικασία αυτή.
 

Σχόλια