ΕΔΕ: Υπόδειγμα αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου

0

Με σχετική ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ενημερώνει ότι κατατέθηκε στη Γραμματεία κάθε Δικαστηρίου, υπόδειγμα αγωγής, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, και με την οποία ζητείται η επιδίκαση των ποσών των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των αποδοχών των Δικαστών, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014.

Τα ποσά αυτά περικόπηκαν κατά το ήμισυ με το Ν. 4307/2014, ενώ το υπόλοιπο ποσό αποφασίστηκε με την κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ότι θα καταβληθεί σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, η ΕΔΕ θεωρεί τις ρυθμίσεις αυτές προφανώς αντισυνταγματικές, δεδομένου ότι τέσσερις μόλις μήνες νωρίτερα είχε ψηφισθεί ο Ν. 4270/2014, με τον οποίον, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 88/2013 απόφαση του Ειδικού δικαστηρίου του άρθ. 88 § 2 του Συντάγματος, αναγνωριζόταν η αξίωσή των Δικαστών και Εισαγγελέων, που πηγάζει από την εν λόγω απόφαση, τόσο για την επαναφορά του Μισθολογίου τους στο ύψος του Ιουλίου 2012, όσο και για την καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών, στα ποσά που είχαν παρακρατηθεί για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014, για την καταβολή των οποίων, μάλιστα είχαν ήδη εγκριθεί με το άρθρο μόνο του Ν. 4263/2014 τα απαιτούμενα κονδύλια.

Η ΕΔΕ προσθέτει ότι η επίκληση της ύπαρξης δημοσιονομικών αναγκών που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4307/2014 για την περικοπή του ημίσεος του συνολικού ποσού των αναδρομικώς οφειλομένων καταρρίπτεται από το γεγονός, ότι στην κοινή υπουργική απόφαση που ακολούθησε, προβλέπεται κατ΄ εξαίρεση ειδική ευνοϊκή μεταχείριση για ορισμένη μόνο κατηγορία Δικαστικών Λειτουργών, προς τους οποίους η πληρωμή θα γίνει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 31-8-2012 έως 30-6-2014, σε μια δόση στις 27-1-2015, σε αντίθεση προς όλους τους άλλους Δικαστικούς Λειτουργούς προς τους οποίους η καταβολή θα γίνει σε 36 δόσεις, μέχρι 27-12-2017 και προς τους οποίους, ασφαλώς επιβάλλεται, για λόγους ίσης μεταχείρισης, να επεκταθεί άμεσα η ως άνω ευνοϊκή ρύθμιση .

Τέλος η ΕΔΕ τονίζει ότι αναλαμβάνει την άσκηση ομαδικών αγωγών, για όσους συναδέλφους το επιθυμούν, οι οποίοι πρέπει να το δηλώσουν το ταχύτερο στα γραφεία της Ένωσης, καθώς η αγωγή πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι 27-12-2014, για να μην παραγραφεί η αξίωσή, ως προς την περικοπή του Ιανουαρίου 2013.

 

Σχόλια