Ε.Ε.: εξηγήσεις για δικηγόρους και συμβολαιογράφους

0

Εξηγήσεις ζητά από την Ελληνική κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους περιορισμούς στην ελευθερία εγκατάστασης δικηγορικών εταιρειών . Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο το οποίο εστάλη πριν μια περίπου εβδομάδα,  θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για «τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκουν οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου, απαγορεύοντας στις δικηγορικές εταιρείες τη δημιουργία υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, ενώ επιτρέπουν τη δημιουργία των υποκαταστημάτων στο εξωτερικό».  

Διευκρινίσεις ζητούνται επίσης από την Ε.Ε. για τη δυνατότητα ίδρυσης από δικηγόρους του ιδίου κράτους-μέλους ή από διάφορα κράτη –μέλη, μιας δικηγορικής εταιρείας μαζί με Έλληνες δικηγόρους από διαφορετικούς συλλόγους.

Σχετική δήλωση του Προέδρου του ΔΣΑ κ. Ι. Αδαμόπουλου

Ανάλογες διευκρινίσεις αναμένεται να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά και με το επάγγελμα των συμβολαιογράφων, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τα οικονομικά πλαίσια των μέγιστων επιτρεπτών αμοιβών τους.    

Σχόλια