Ε.Ε: Παραπομπή της Ελλάδας για παραβίαση της νομοθεσίας περί αποβλήτων

0

Την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαπιστωθείσες παραβιάσεις αφορούν συγκεκριμένα στο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Κιάτο, ο οποίος σύμφωνα με την Επιτροπή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, συνεχίζει να λειτουργεί κατά παράβαση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα ν’ αποτελεί σοβαρό υγειονομικό και περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων προβλέπει πολύ αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για τους ΧΥΤΑ, με σκοπό την πρόληψη των επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, τα ύδατα, το έδαφος και τον αέρα.

Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει επαρκώς τους πολίτες και το περιβάλλον από τις επιπτώσεις της ελλιπούς επεξεργασίας των αποβλήτων στην Πελοπόννησο, καθώς οι Ελληνικές Αρχές, αν και γνώριζαν το πρόβλημα, δεν κινήθηκαν αποτελεσματικά προς την επίλυσή του, τονίζοντας παράλληλα ότι ο επίμαχος ΧΥΤΑ λειτουργεί χωρίς έγκυρη άδεια από το 2002.

Σχόλια