ΕΕΔΑ υπέρ της ελευθερίας έκφρασης των δικαστών

0

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πήρε θέση αναφορικά με την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Σωτ. Μπάγια, για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου για τη Δικαιοσύνη. Στη γνωμοδότησή της επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:
«H ΕΕΔΑ, χωρίς να υπεισέλθει στα ειδικότερα στοιχεία της υπόθεσης, τονίζει ως αρχή ότι από τις διατάξεις του Συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρώνεται με υπερνομοθετική ισχύ η προστασία της ελευθερίας του λόγου των δικαστών γενικώς. Ειδικότερα, κατοχυρώνεται με αυξημένη μάλιστα προστασία και με ειδικές νομοθετικές εγγυήσεις, το δικαίωμα έκφρασης γνώμης των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των δικαστικών λειτουργών σχετικά με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των διοικητικών οργάνων αυτής, όπως και η άσκηση εκ μέρους τους κριτικής και η δημοσιοποίηση των απόψεών τους για θέματα ατομικών δικαιωμάτων».
Ακόμη, η ΕΕΔΑ στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης «ενισχύει τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης» και συνεχίζει: «Οι περιορισμοί της ελευθερίας του λόγου, ιδίως όταν λαμβάνουν τη μορφή κυρώσεων, πρέπει να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας και να είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η δημόσια κριτική και ο έλεγχος των πεπραγμένων των οργάνων της Πολιτείας συνιστά θεσμική εγγύηση του Κράτους Δικαίου και πρέπει να θεωρείται ότι συμβάλλει στη βελτίωση του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης και δεν προσβάλλει το κύρος αυτής».

Σχόλια