ΕΕΕ: έκτακτη Γ.Σ. με θέμα: “Αδιέξοδα και προτάσεις για την πρακτική εφαρμογή των κωδίκων”

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, μετά από αίτηση περισσοτέρων του 1/10 των μελών της Ένωσης, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα την εφαρμογή των νέων Κωδίκων [ΠΚ – ΚΠΔ]. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης:

“Μετά από αίτηση πλέον του ενός δεκάτου των μελών της Ένωσής μας και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. β και 3 εδ. α, β του καταστατικού μας συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 10 π.μ. στην Αίθουσα 1 (ΠΡΟΚΑΤ) της Πρώην Σχολής Ευελπίδων με θέμα «Αδιέξοδα και προτάσεις για την πρακτική εφαρμογή των κωδίκων».

Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής μας Συνέλευσης είναι επιβεβλημένη λόγω της σοβαρότητας του θέματος.”

Σχόλια