ΕΕΕ: Παρέμβαση των Εισαγγελέων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με σχετική ανακοίνωσή του, καλεί τα μέλη της να απευθύνονται και να αποστέλουν στη Γραμματεία της Ένωσης προτάσεις για την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας από το υπουργείο Δικαιοσύνης, παρατηρήσεις για δυσλειτουργίες ή αστοχίες του ισχύοντος νομικού πλαισίου καθώς και σχόλια σχετικά με το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και τη λειτουργία του, ώστε –αφού εξεταστεί ο πρόσφορος τρόπος μορφοποίησής τους σε προτάσεις προς υλοποίηση- να προβληθούν περαιτέρω, προς το σκοπό της βελτίωσης της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και των συνθηκών υπό τις οποίες οι Εισαγγελείς καλούνται να ανταποκριθούν στο λειτούργημά τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα μέλη της ΕΕΕ οφείλουν «να πραγματοποιούν καίριες παρεμβάσεις στη νομοθετική διαδικασία με προτάσεις, κριτική και ενέργειες που αποβλέπουν στην υιοθέτηση ποιοτικής νομοθεσίας, σύμφωνης με τη συστηματική άρθρωση του ουσιαστικού και δικονομικού Ποινικού Δικαίου».

Σχόλια