ΕΕΕΠ: Απόφαση για τη ρύθμιση ζητημάτων διαφήμισης τυχερών παιγνίων

0

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ/B/1368) η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), για την ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι η εξασφάλιση ενός ιδιαίτερα αυστηρού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με την διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών. Με την απόφαση αυτή ορίζονται οι γενικές αρχές που διέπουν τέτοιου είδους δραστηριότητες και ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την εμπορική επικοινωνία και τη διαφήμιση των τυχερών παιγνίων.

Ειδικότερα, η εμπορική επικοινωνία δεν πρέπει:
– να απευθύνεται σε ανήλικους, να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ροπής των καταναλωτών προς τα τυχερά παιχνίδια,
– να χρησιμοποιεί γνωστά και διάσημα πρόσωπα, να εκμεταλλεύεται την έλλειψη ειδικών γνώσεων των καταναλωτών για τις πιθανότητες επιτυχίας και συμμετοχής στα κέρδη,
– να μεταδίδει το μήνυμα ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι μέσο πλουτισμού ή τρόπος διαφυγής από τις οικονομικές δυσκολίες, να υιοθετεί αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όπως παραπλανητικές πράξεις, καθώς και επιθετικές εμπορικές πρακτικές,
– να προβάλλει τη συμμετοχή στα Παίγνια ως μέσο επένδυσης,
– να χρησιμοποιεί πρότυπα ισχυρής επικοινωνιακής διείσδυσης, όπως για παράδειγμα γνωστά και διάσημα πρόσωπα, να προσβάλλει τα χρηστά ήθη,
– να ενθαρρύνει κάθε είδους διακρίσεις και κυρίως, αυτές που αφορούν την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο και την ηλικία,
– να προβάλλει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο οποιαδήποτε υπηρεσία ή δυνατότητα παροχής πίστωσης προς τους Παίκτες, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν στη διεξαγωγή των Παιγνίων και
– να προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.

Επίσης, ορίζεται ότι απαγορεύεται η συγκεκαλυμμένη ή έμμεση διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών, ενώ στη διαφήμιση πρέπει να αναφέρονται τηλεφωνικές γραμμές και υπηρεσίες υποστήριξης για την απεξάρτηση από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια.
 


Σχόλια