Εφ. Αθηνών: παράνομη η παραβίαση προσωπικών δεδομένων από τις εισπρακτικές εταιρίες

0

 

Mε απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ότι η έλλειψη ενημέρωσης του πολίτη και η συνεχής όχλησή του από εισπρακτικές εταιρίες, συνιστούν προσβολή προσωπικότητας που θεμελιώνει δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο με την υπ’ αριθμόν 1437/14 απόφασή του, επιδίκασε αποζημίωση 6.000 ευρώ υπέρ δανειολήπτη για την παράνομη διαβίβαση δυσμενών οικονομικών του στοιχείων σε εισπρακτική εταιρεία, η οποία μέσω τηλεφωνικών οχλήσεων, προκαλούσε ψυχική αναστάτωση σε συγγενικά του πρόσωπα.

Οι δικαστές έκριναν, ότι καμία διαβίβαση οικονομικών στοιχείων του οφειλέτη δεν μπορεί να γίνει χωρίς να προηγηθεί πλήρης ενημέρωσή του, ενώ η εισπρακτική εταιρεία έχει υποχρέωση να τον ενημερώσει εγγράφως ότι θα προχωρήσει σε χρήση τους, αλλιώς πρόκειται για απαγορευμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που μπορεί να στοιχειοθετήσει ευθύνη για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις αλλά και υποχρέωση αποζημίωσης.

Αφορμή για την απόφαση, που ανοίγει το δρόμο για να αμύνονται οι πολίτες με αγωγές αποζημίωσης απέναντι στην παράνομη διαρροή δεδομένων τους, στάθηκε υπόθεση κατά την οποία είχε συναφθεί τραπεζικό δάνειο ύψους 25.000 €, εξοφλητέο σε 48 μηνιαίες δόσεις και η τράπεζα καταχώρισε πλήρη στοιχεία του δανειολήπτη.
Ωστόσο, επειδή καθυστέρησαν οι τρεις τελευταίες δόσεις και αφού η τράπεζα ανέθεσε την είσπραξη σε ειδική εταιρεία, στην οποία γνωστοποίησε όλα τα δυσμενή οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, χωρίς προηγούμενη σαφή ενημέρωσή του, υπάλληλος της εισπρακτικής άρχισε να τηλεφωνεί στην επιχείρηση της συζύγου του οφειλέτη, αλλά και στον γιο του, το οποίο καλούσε για να επιβεβαιώσει τις οφειλές του πατέρα του.

Ακόμη, κρίθηκε ότι το βάρος της απόδειξης για την προηγούμενη ενημέρωση, τη συγκατάθεση, την οφειλή και την ταυτοποίηση του προσώπου, την έχει το πιστωτικό ίδρυμα και η συνεργάτης του εισπρακτική εταιρεία.
 

Σχόλια