Εφαρμογή ΣΣΕ από τηλεοπτικούς σταθμούς

0

Ο υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την υπ’ αριθμ. 11921/7-7-2006 απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 966/Β/2006, κήρυξε υποχρεωτική την από 13/6/2006 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – μελών της Eνωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται στους τηλεοπτικούς σταθμούς, μέλη της Eνωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ).

Oπως διευκρινίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ με την υπουργική αυτή απόφαση δεσμεύονται όλοι οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ, να εφαρμόσουν τη συλλογική σύμβαση για όλους τους δημοσιογράφους, που εργάζονται σε αυτούς, μέλη και μη μέλη της ΕΣΗΕΑ.

Σχόλια