Εφετείο δικαίωσε ασφαλιστική εταιρεία σε υπόθεση άρνησης καταβολής νοσηλίων

0

Το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, η οποία ακύρωσε συμβόλαιο λόγω δήλωσης ψευδών στοιχείων ασφαλισμένου.
Η υπόθεση αφορά μια 55χρονη, η οποία είχε δηλώσει ότι κάπνιζε ένα πακέτο τσιγάρα, αντί τριών, με αποτέλεσμα όταν ζήτησε την κάλυψη νοσοκομειακών εξόδων για πνευμονολογικό πρόβλημα, η εταιρία να αρνηθεί την αποζημίωση.
Το Εφετείο Αθηνών με απόφασή του απέρριψε την αγωγή της ασθενούς, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι «ορθά η ασφαλιστική εταιρεία δεν κατέβαλε στην ασθενή τα νοσήλια», αφού είχε αποκρύψει σημαντικά στοιχεία από τις καθημερινές τις συνήθειες που συνδέονταν άμεσα με τη διεκδικούμενη εκ μέρους της αποζημίωση. 


Στην απόφαση του Εφετείου σημειώνεται πως «αίρεται η υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας να καταβάλει τα ασφάλιστρα», επισημαίνοντας ότι: 

- Η ασφαλισμένη είχε την υποχρέωση να δηλώσει την κατάσταση της υγείας της με πληρότητα και σαφήνεια. 


Ο ακριβής αριθμός των τσιγάρων που κάπνιζε ήταν κρίσιμος για τη στάθμιση του ασφαλιζόμενου κινδύνου, αλλά και για τον καθορισμό του ύψους των ασφαλίστρων πριν από την υπογραφή του συμβολαίου.
Η εταιρεία αν γνώριζε την αλήθεια θα μπορούσε να θέσει ειδική εξαίρεση για συγκεκριμένες ασθένειες που μπορούσε να καλύψει τα έξοδα (όπως ασθένειες των αγγείων και των πνευμόνων), καθώς είχε βάλει ως όριο στην 55χρονη γυναίκα τα 20 τσιγάρα την ημέρα.

Σχόλια