Εφετείο υπέρ της μονιμότητας συμβασιούχων της Ολυμπιακής

0

Πράσινο φως για την μονιμοποίησης 3.500 συμβασιούχων της Ολυμπιακής ανοίγει απόφαση του Εφετείου Αθηνών, βάσει της οποίας το Προεδρικό Διάταγμα Παναγιωτόπουλου, με το οποίο εξαιρέθηκαν οι συμβασιούχοι της ΟΑ από τη μονιμοποίηση, παραβιάζει το Κοινοτικό Δίκαιο.

Το δικαστήριο δέχτηκε ότι το ΠΔ 180/2004 του υπουργείου Απασχόλησης αντίκειται στο Κοινοτικό Δίκαιο και έκρινε ότι οι μετά το 1995 συμβασιούχοι στην OΑ είναι αορίστου χρόνου και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους υπάλληλους της εταιρείας ύστερα από την προσφυγή επτά συμβασιούχων της OΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Προεδρικά Διατάγματα για τους συμβασιούχους και η συμβατότητά τους με το Κοινοτικό Δίκαιο αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ερμηνεία του Κοινοτικού Δικαίου που θα δώσει το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα έχει εφαρμογή και επί των Προεδρικών Διαταγμάτων Παυλόπουλου-Παναγιωτόπουλου, ενώ παράλληλα θα δεσμεύει τα ελληνικά δικαστήρια σε όλες τις υποθέσεις συμβασιούχων που θα κρίνουν.

Σχόλια