ΕΦΚΑ: απόφαση παράτασης της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016, έως τις 30/11

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ κατά την σημερινή του συνεδρίαση, σε συνέχεια πλήθους υποβληθέντων  σχετικών αιτημάτων , αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ έως τις 30/11/2017.

Σχόλια