ΕΦΚΑ: Ελληνογερμανικές ημερίδες ενημέρωσης

Οι ενημερωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στα Ιωάννινα, για το χρονικό διάστημα 15-17 Οκτωβρίου 2019, ώρες 09:00 – 16:00, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ηπείρου

0

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης των Ελλήνων μεταναστών και σε συνεργασία με τον Γερμανικό φορέα Deutsche Rentenversicherung Baden- Wurttemberg, ανακοινώνει την διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης με σκοπό την πληροφόρηση για το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς, τα δικαιώματα συνταξιοδότησης, τις υποχρεώσεις τους αλλά και την ακολουθούμενη διοικητική διαδικασία για την ταχύτερη επεξεργασία των συνταξιοδοτικών και άλλων υποθέσεων και δικαιωμάτων τους.

Οι ενημερωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στα Ιωάννινα, για το χρονικό διάστημα 15-17 Οκτωβρίου 2019, ώρες 09:00 – 16:00, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ηπείρου, στην οδό Αραβαντινού 6 – 8, 45444, Ιωάννινα. Τα ραντεβού για ασφαλισμένους που θα λάβουν ή έχουν ήδη λάβει σχετική προσωπική επιστολή – πρόσκληση από τον Γερμανικό φορέα δίνεται η δυνατότητα να προγραμματιστούν κατά το διάστημα 16 – 20 Σεπτεμβρίου, στο τηλέφωνο 2310 294716 (08:00 – 15:00) –Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Βορείου Ελλάδος. Η ενημέρωση θα αφορά την κάθε περίπτωση ασφαλισμένου ατομικά και θα πραγματοποιείται από τους εκπροσώπους των φορέων ασφάλισης των δύο χωρών.

Η ως άνω διαδικασία έχει πλέον καθιερωθεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών φορέων συντάξεων, στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ε.Ε. και αποτελεί τόσο πρότυπο εξυπηρέτησης του πολίτη – ασφαλισμένου όσο και μέσο άσκησης της δημόσιας διοίκησης με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

Σχόλια